a

b_300_0_16777215_00_images_stories_na_sastanku_sa_se.jpeg

Заменици заштитника грађана др Горан Башић, Тамара Лукшић – Орландић и Милош Јанковић разговарали су данас са Давитом Хартинијаном, Индреком Саром, Силвијом Алфходер, члановима Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савета Европе који се налазе у радној посети Београду како би оценили у којој мери је Србија испунила обавезе у различитим областима које је преузела приступањем у чланство Савета Европе. Састанку је присуствовала и Антје Ротeмунд, шефица канцеларије Савета Европе у Београду.

Представљајући резултате досадашњег рада институције Заштитника грађана  заменици су обавестили госте да се око 70% препорука које доноси Заштитник грађана спроводе од стране државних органа, што је, како је истакнуто, значајан резултат у поређењу и са европским просеком.

У области  заштите права националних мањина Заштитник грађана је у току ове године упутио више препорука државним органима које се у највећем броју односе на заштиту права Рома и бошњачке мањине. Такође, редовно се реализују посете ромским насељима и контролне посете државним органима у Санџаку.

Гости су информисани о случајевима у којима Заштитник грађана предузима непосредни надзор над радом органа управе на чији рад се грађани притужују, као и раду на Закону о правима детета који се тренутно налази на експертизи у СЕ.  Госпођа Антје Ротемунд је објаснила да је по први пут СЕ прихватио да уради експертизу закона кога није предложила влада одређене земље.

Уз оцену да се у Србији још увек недовољно остварују и штите права посебно осетљивих група, у разговору је посебно упозорено на проблеме са којима се ступањем и боравком  у притворским, затворским или психијатријским установама суочавају  лица лишена слободе. Упркос сталним иницијативама и препорукама Заштитника грађана да се повећају смештајни капацитети за лица која издржавају казну затвором и да се услови прилагоде потребама људи, а не обрнуто, помаци су веома спори.