a

Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана, учествовала је у својству панелисте на округлом столу посвећеном имплементацији Закона о социјалној заштити, који је организовао Форум младих са инвалидитетом уз подршку Националног демократског института  из Вашингтона.

Поред излагања о најчешћим проблемима на које у остваривању својих права наилазе особе са инвалидитетом, кака одрасли, тако и деца, она је посебно указала на иницијативе које је Заштитник грађана до сада покретао у циљу унапређивања законског оквира за породице са децом са најтежим облицима инвалидитета. Прва од иницијатива, 2009. године односила се на измене Закона о финансијској подршци породици са децом, а најновија на Предлог закона о социјалној заштити, када је предложено увођење института родитеља – неговатеља и адекватне материјалне подршке таквим родитељима тј. породицама које се брину о деци са тешким инвалидитетом. Иако тај предлог није прихваћен, заменица заштитника грађана је истакла да од њега не треба одустати јер је недавно Заштитнику грађана стигло око 10 захтева родитеља који се старају о детету са инвалидитетом. Ти родитељи су истакли да немају адекватну подршку државе, као што је то случај са хранитељским породицама, те да треба истрајати на иницирању промена Закона о социјалној заштити у овом домену, имајући у виду и позитивна искуства из региона.