a

Заштитник грађана препоручио је данас општини Лазаревац да одмах обустави све правне и фактичке радње на измештању становништва са трасе ширења рудника „Колубара“, јер је Управни суд поништио решење Владе Републике Србије којим је утврђен општи интерес за експропријацију приватне имовине због ширења рудника.

„Недопустив је степен неодговорности и непрофесионалности ако највиши органи власти доносе одлуке које производе огромне последице по животе и имовину грађана, а те одлуке имају такве мањкавости да их судови накнадно поништавају као незаконите“. Све последице таквих пропуста немогуће је отклонити, они урушавају поверење грађана у институције и стварају осећај неправде и непријатељства који данас карактерише однос грађана и администрације“, став је заштитника грађана Саше Јанковића.

Републички омбудсман већ је утврђивао пропусте у начину спровођења експропријације, који су по његовим препорукама отклањани, међутим сада је суд поништио решење које је било правни основ за експропријацију уопште.