a

b_300_0_16777215_00_images_stories_jpg.jpeg          

Администрација је плодно тле за корупцију и активности Заштитника грађана су усмерене да сузе то тло, истакао је републички омбудсман Саша Јанковић на данашњој конференцији Борба против корупције - Интегритет институција Србије у борби против корупције- који је организовала Транспарентност Србија у центруСава.
Јанковић је рекао да је Заштитник грађана  досад примио преко осам хиљада формалних притужби. Заштитнику грађана се обратило и више од 25 хиљада  грађана, док се највише  жалби односило на  лошу управу.

 Саша Јанковић је подсетио да је његова институција, у оквиру својих активности у борби против корупције, упозоравала на неконтролисани допунски рад у здравству, као и на ситуацију са катастром, где је Влада Републике Србије донела пропис којим се  грађанима који плате више, предмет  брже решава.

Заштитник грађана је споменуо да су корисни механизми у борби против корупције у свету тзв. дувачи у пиштаљку, који указују на неправилности у својој средини. Поставља се питање,  да ли држава треба да им пружи подршку или да их препусти милости окружења. Заштитник грађана ће  са осталим државним контролним органима формирати радну групу за заштиту тих људи.

 На конференцији су о својим искуствима и активности у борби против корупције говорили  и челници независних државних институција, као што су Агенција за борбу против корупције, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државна ревизорска институција, као и секретар Републичке изборне комисије.