a

Заштитник грађана Саша Јанковић апеловао је данас на Министарство финансија да се према буџету институције Заштитника грађана почне понашати у складу са законским одредбама које гарантују независност републичког омбудсмана и других независних органа од извршне власти, што подразумева и буџетску независност.

И ове године је Министарство финансија припремило нацрт измена Закона о буџету којим је предвиђено накнадно смањење средстава неопходних за вршење контролне активности Заштитника грађана, иако Закон прописује да Влада при изради Закона о буџету, а сходно томе и његовим изменама, нема право да мења предлог који начини Заштитник грађана, већ је дужна да га проследи у Народну скупштину, која има коначну реч.

Међутим, пре само месец дана, и то на предлог Владе, усвојене су измене закона којим је Заштитнику грађана на постојеће надлежности додата нова – функција Националног превентивног механизма за спречавање тортуре и других облика нехуманог и понижавајућег поступања. Тим изменама закона, које су биле и давно доспела међународна обавеза Србије, Влада је декларативно предвидела и повећање буџета и броја запослених у стручној служби Заштитника грађана. У међувремену, Министарство финансија предлаже смањење већ постојећег буџета Заштитника грађана, и то највише у делу који служи за обављање контролних службених посета.

Заштитник грађана Саша Јанковић још једном подсећа да рад тог контролног органа, као и других независних институција, служи да обезбеди законитији, правилнији, целисходнији рад других органа јавне власти, чиме се постижу огромне уштеде. Непосредни и посредни финансијски ефекти рада Заштитника грађана виде се и из његовог извештаја за 2010. годину, који је поднет Народној скупштини и објављен у Службеном гласнику. Институција Заштитника грађана ни са постојећим буџетом не може да запосли број запослених довољан да се у складу са очекивањима грађана провере њихове притужбе на рад органа власти и обаве остали послови који су омбудсману дати у надлежност.