a

Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Агенција за борбу против корупције, Савет Владе Републике Србије за борбу против корупције и невладина организација Транспарентност Србија одлучили су да формирају заједничку радну групу за израду законских одредби о заштити тзв. дувача у пиштаљку.

Тај пропис треба да створи нормативне услове за, у овом моменту недовољну, правну и фактичку заштиту људи који пријаве корупцију или други вид незаконитог понашања на штету јавног интереса.