a

Заштитник грађана Републике Србије поздравља отварање регионалне Сигурне куће у Нишу, којом се женама и деци, жртвама породичног насиља, обезбеђујe подршка кроз смештај, бесплатну правну помоћ и преквалификацију за брже проналажење посла.

За сваку похвалу је одлука Скупштине Града Ниша да буде гарант финансирања Сигурне куће, чиме је потврђена спремност локалне заједнице да посвети пуну пажњу сузбијању и превенцији породичног/ партнeрског насиља и тиме допринесе  унапређењу основних људских права, посебно права на живот и неповредивост физичког и психичког интегритета.

Заштитник грађана је јулу ове године од свих локалних самоуправа у Србији затражио да размотре могућност обезбеђивања посебне буџетске линије за финансирање подршке женама жртвама породичног/партнерског насиља. Република Србија је, у складу са националним законодавством и ратификованим међународним документима, обавезна да кроз институционалне и ванинституционалне услуге, пружа подршку и заштиту женама жртвама породичног/партнерског насиља.

Заштитник грађана изражава очекивање да ће се и остале локалне самоуправе ангажовати на успостављању и/или унапређењу услуга социјалне заштите за жртве породичног насиља и   да пример Града Ниша неће остати усамљен.