a

Заштитник грађана Републике Србије затражио је данас од Републичког завода за статистику да предузме додатне и хитне мере како би обезбедио да приликом Пописа 2011. у подручјима где живе припадници националних мањина буде довољно пописивача који говоре њихов матерњи језик.

Заштитник грађана Саша Јанковић такође је од Републичког завода затражио да локалним пописним комисијама које су, или које буду нетранспарентно и неосновано мењале ранг листе за инструкторе и пописиваче, наложи да спискове изабраних кандидата усагласе са оригиналним ранг листама. Јанковић је тражио и да му Републички завод за статистику достави списак комисија из градова и општина које су покушале да, мимо објективно постављених критеријума, утичу на избор пописивача. 

У Републици Србији ће ове године бити спроведен попис становништва, домаћинстава и станова. Национални савет мађарске националне мањине упутио је притужбу Заштитнику грађана због могућности да међу пописивачима не буде довољно оних који познају језик средине у којој ће вршити попис. У превентивном поступку који је Заштитник грађана водио, утврђено је да је Завод предузео одређене мере за поштовање права националних мањина, али да оне у појединим срединама неће бити довољне.

Медији су писали о недозвољеним утицајима на спискове кандидата за пописне инструкторе на локалном нивоу, а поједини грађани су Заштитнику грађана давали обавештења о томе. 

Републички завод је омбудсману потврдио да је из неких локалних средина добио предлоге за избор инструктора који нису сагласни утврђеној ранг листи.