a

Заштитник грађана Саша Јанковић затражио је од Министарства унутрашњих послова да осмисли и спроведе конкретне мере како би се постигла равномерна заступљеност припадника бошњачке и других националних мањина у саставу Полиције на подручју Новог Пазара.

Заштитник грађана је нагласио да Устав налаже да се води рачуна о равномерној заступљености припадника националних мањина у јавним службама. Заступљеност Бошњака на подручју Новог Пазара у структури становништва с једне, и у редовима Полиције с друге, у великој су несразмери и то захтева конкретне мере афирмативне акције, навео је Јанковић у препоруци МУП-у.

Заштитник грађана је претходно сугерисао Министарству да при објављивању конкурса за припаднике Полиције посебно позове и охрабри припаднике националних мањина да се пријаве. Министарство је тај апел омбудсмана начелно одбило, погрешно се позивајући на равноправност свих грађана. „Истинска равноправност захтева да држава поступа исто према свима који су у истој ситуацији, али јој и забрањује да поступа идентично према онима чији се положај битно разликује“, наводи се у препоруци омбудсмана. Заштитник грађана је уједно изразио очекивање да  ће и на овом примеру бити потврђена досадашња успешна сарадња са Министарством унутрашњих послова.

Министарство унутрашњих послова дужно је да Заштитника грађана за најдуже два месеца обавести о извршавању препоруке.