a

Заштитник грађана Саша Јанковић позвао је данас  Владу Републике Србије да без даљег одлагања постави директора Дирекције за реституцију, јер тај државни орган дуже од пола године нема руководиоца и не обавља своју основне функције, на штету права грађана. У поступку који је водио по притужби Јевреске општине Нови Сад, која се жалила на некоректан рад Дирекције јер о поднетом захтеву није одлучила у законом одређеном року. Дирекција је републичког Заштитника грађана обавестила да је без директора од 01. 01. 2011. године, а да је директор једини овлашћен за доношење одлука о захтевима грађана и других управних ствари.

„Грађани не смеју трпети одлагања у остваривању својих права због тога што држава не именује руководиоце органа јавне власти које је основала“, став је Заштитника грађана Саше Јанковића. С обзиром да су Устав и закон изузели Владу из контролних овлашћења омбудсмана, он није водио поступак контроле, већ је Влади упутио мишљење о потреби да без одлагања постави директора Дирекције и тако омогући остваривање функције због које је основана.