a

Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на округлом столу у оквиру кампање, „Свратиште је део мог града!“, коју је организовала НВО Центар за интеграцију младих, која у Београду реализује пројекат Свратишта за децу улице од 2007. године.

Истакла је да је ова НВО у претходних неколико година обављала посао државних органа на збрињавању деце улице, а да су се недавно усвојеним Законом о социјалној заштити стекли услови да услуга Свратишта буде финансирана из средстава локалне заједнице, на начин и под условима утврћеним Законом. Обавеза је државе да заштити децу од занемаривања и искоришћавања сваке врсте, а деца улице су најподложнија тим ризицима.

Локалне самоуправе у Београду и другим већим градовима у Србији, у којима постоје деца улице, јесу позване, сада и по Закону о социјалној заштити да обезбеде одрживост оваквих и сличних услуга за најрањивије категорије деце, а деца улице сигурно улазе у ту категорију.

Заменица заштитника грађана је подсетила  и на успешно реализовану иницијативу Заштитника грађана с акраја 2009. године када је Влада Србије донела одлуку о пуштању у промет доплатне поштанске марке за децу улице, те да се из тих средстава финансирао рад Свратишта у 2010. години и започеле активности на успостављању свратишта у Нишу и Новом Саду.