a

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Oрландић, учествовала је јуче у раду Радне групе за права детета Народне скупштине Републике Србије, на којој се расправљало о  изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, које је предложило Министарство просвете и науке.

Она је посебно истакла потребу задржавања постојећег решења из Закона о основама система образовања и васпитања које се односи на вођење васпитно дисциплинског поступка, оцењујући да би се његовим мењањем могао довести у питање достигнути степен заштите остварених права детета.

Вођење  васпитно дисциплинског поступка потребно је регулисати чврстим и прецизним  нормама како не би било произвољности у пракси, а на штету права детета/ученика, рекла је заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић оцењујући да је примена Закона о управном поступку,  према постојећим законским решењима оптималан оквир за ову област. Такође је истакла, да не би требало укидати право ученичких парламената да се изјашњавају о квалитету уџбеника из којих ученици уче, те да у том смислу треба извршити измене у постојећем предлогу за измену  Закона о основама система образовања и васпитања.

Она је, истовремено, најавила да ће Заштитник грађана доставити Народној скупштини своје амандмане на Предлог овог закона.