a

Заштитник грађана континуирано настоји да укаже јавности  на значај заштите права старијих особа и унапређења могућности њиховог остваривања.

Старије особе насиље најчешће не пријављују због патријархалних образаца, осећања страха и стида жртава, нарочито уколико су насилници њихова деца. Према подацима Заштитника грађана, највећи број особа које полицији пријављују насиље у породици су жене, али  међу старијим особама које пријављују породично насиље уочава се  повећање броја старијих мушкараца. Ова  чињеница може да укаже на то да су они вероватно жртве својих млађих сродника, најчешће сопствене деце.

Ове године, у поводу  обележавања Међународног дана борбе против насиља над старијима, представници службе Заштитника грађана обавили су ненајављени надзор у Геронтолошком центру у Бечеју, на темељу сопствених сазнања о могућим пропустима у  односу запослених према корисницима услуга  Геронтолошког центра.

Уочено је да, нажалост, друштво још увек не посвећује, пажњу старијима, у мери у којој они заслужују и  да су  у знатном броју  старији у установама социјалне заштите запостављени од својих млађих сродника, посебно деце, што повећава њихово незадовољство због смештаја и боравка у институцији. С друге стране, недостатак новца у буџету Републике, као и у локалним буџетима онемогућава осмишљавање креативнијих програма  за њихово активније укључивање у свакодневне активности.

Отуда, брига о старима мора да буде осмишљена јавна политика, посебно када се има у виду да је Србија  држава старијих људи.