a

Заштитник грађана утврдио је да је у Клиничком центру Ниш незаконито и неправилно обављан допунски рад и затражио да накнаде за тај рад које је плаћао Републички завод за здравствено осигурање буду враћене у јавни фонд.

Републички омбудсман затражио је и да се утврди појединачна, лична одговорност у Клиничком центру и Републичком заводу за здравствено осигурање за незаконито организовање и плаћање допунског рада, и изрекну одговарајуће санкције.

Заштитник грађана још једном истиче да закон није предвидео допунски рад у здравству као начин за брже, прекоредно збрињавање пацијената на листи чекања, већ правовремено лечење постиже запошљавањем нових лекара и медицинског особља тамо где су потребни, бољом организацијом здравствене заштите и, по потреби, прековременим радом. Допунски рад је посебна врста рада која се медицинским радницима посебно и плаћа, и до 60 одсто од износа који плати пацијент. Допунски рад је забрањен тамо где постоје листе чекања, јер је незаконито, неправилно и неетички да се у јавним здравственим установама пружају и наплаћују додатне услуге, а да истовремено пацијенти не могу правовремено да добију здравствену заштиту обухваћену обавезним осигурањем.

У Клиничком центру Ниш у допунском раду радили су и запослени који иначе за пуну плату раде скраћено радно време, због штетности њиховог радног места по њихово здравље, те је тако допунским радом било угрожено и њихово здравље, а са појединим лекарима Центар је закључио и два паралелна уговора о допунском раду. Министарство здравља никада није утврдило да су у Клиничком центру Ниш испуњени услови за организовање допунског рада.

Републички завод за здравствено осигурање закључио је са Клиничким центром Ниш уговор о рефундирању цене допунског рада, иако за то није постојао прописани услов – сагласност Министарства здравља.

Поступак контроле законитости и правилности рада Клиничког центра Ниш Заштитник грађана започео је у фебруару ове године, када су овлашћени радници стручне службе републичког омбудсмана посетили Центар и почели да прикупљају потребне чињенице о начину рада. У међувремену је поступак контроле проширен и на Републички завод за здравствено осигурање. Руководство и запослени у Клиничком центру Ниш и РЗЗО сарађивали су са Заштитником грађана током поступка на начин предвиђен законом.

У овој години Заштитник грађана контролисао и је рад Дома здравља у Шапцу, Здравственог центра у Кладову,  Опште болнице у Ужицу и Здравственог центра „Свети Лука“ у Смедереву. У њиховом раду нису утврђене неправилности. Заштитник грађана је почетком године, приликом контроле правилности и законитости рада Дома здравља Вождовац у Београду, утврдио неправилности, које су по препоруци Заштитнитника грађана отклоњене. Прошле године неправилности у организовању допунског рада су утврђене у раду Института за онкологију Војводине.