a

b_300_0_16777215_00_images_stories_obilazak_zabele.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић, заменик заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић и мониторинг тим Заштитника грађана реализовали су  од 9. до 11. маја 2011. године редовну контролну посету Казнено - поправном заводу у Пожаревцу.

Саша Јанковић и чланови тима разговaрали су са Жељком Градишком, управником Завода, а затим су обишли затворено одељење, одељење са посебним обезбеђењем (VII павиљон) и  посебно одељење за издржавање казне затвора за кривична дела из организованог криминала (Специјални затвор). Обављени су разговори са запосленима, ненадзирани разговори са притужиоцима, као и затеченим лицима лишеним слободе. Чланови тима извршили су увид у тражену документацију.

На основу прикупљених података Заштитника грађана ће сачинити извештај са предлозима мера за отклањање недостатака који ће бити достављен надлежним органима.
panel flajer