a

Министарство финансија обавестило је Заштитника грађана да неће извршити препоруку да одустане од наплате доприноса приватним предузетницама на трудничком боловању, иако је Заштитник грађана утврдио да је такав начин примене закона неправилан.

Заштитник грађана је, контролишући рад Министарства финансија – Управе прихода, утврдио да је Министарство исти закон годинама примењивало на другачији начин, повољније по грађанке, и да су оне имале све оправдане разлоге да верују да доприносе током трудничког боловања нису дужне да плаћају, иначе би на почетку трудноће можда привремено угасиле радњу. Поједине од њих добијале су током 2009. године аконтациона решења у којима је стајало да се допринос не наплаћује јер су на трудничком боловању, да би 2010. године, без икаквог објашњења, добиле коначно решење по коме дугују допринос за цео претходни период. Због тога је Заштитник грађана утврдио пропуст у раду Министарства и препоручио Пореској управи да одустане од наплате доприноса.

„Одлука Министарства финансија да не спроведе препоруку значи инсистирање органа извршне власти да се закон примени неповољније по грађане, иако је надлежни државни контролни орган утврдио да је то погрешно. А ако у Министарству инсистирају да закон налаже плаћање доприноса, тада би неко у том органу морао бити одговоран што свих ранијих година допринос није наплаћивао, и буџету надокнадити сав новац“, сматра заштитник грађана Саша Јанковић.

Заштитник грађана оцењује да је јако лоше и то што Влада Републике Србије с једне стране у Национални акциони план за приступање Европској унији на врло високо место уписује потребу спровођења препорука Заштитника грађана, док се истовремено у пракси поједина Министарства и даље одлучују да препоруке не спроводе.

Заштитник грађана је поступак контроле рада Министарства финансија водио по бројним притужбама грађанки и Уније послодаваца Србије.

Акт Заштитника грађана са утврђењем пропуста и препоруком Министарству финансија, као и одговор Пореске управе Министарства, доступни су на интернет сајту Заштитника грађана.