a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић -  Орландић учествовала је 21. априла 2011. године  на међународној конференцији, коју је, уз подршку Комисије ЕУ, организовала невладина организација Аутономни женски центар. Тема  конференције је била разматрање оснивања независног државног тела за праћење насиља према женама у форми Опсерваторије која постоји као модел у многим земљама Европе.

Заменица заштитника грађана је истакла досадашња искуства у раду институције на праћењу феномена породичног насиља, активности на предлагању амандмана на Кривични законик у смислу пооштравања казни за починиоце и најавила скорашњи завршетак извештаја о овој области.

У односу на потребу образовања посебног независног државног тела који би се бавио праћењем насиља према женама и предлагањем мера (опсерваторија), сугерисала је да се у оквиру институције Повереника за равноправност изнађе механизам у сарадњи са представницима НВО и академске заједнице. Навела је да ће сличан механизам, али за спречавање тортуре, највероватније бити успостављен у оквиру институције Заштитника грађана. Тиме би се избегло формирање нових и нових независних тела, а био би остварен циљ - успостављање независног мониторнига одређене појаве, тортуре, односно насиља према женама.