a

Службa за катастар непокретности у Новом Саду крши права грађана на добру управу јер њихове захтеве обрађује месецима, уз непотребне бирократске компликације, док грађани који су спремни и могу да плате двоструко, тражени документ добијају преко реда, утврдио је републички Заштитник грађана.

„Различито поступање по захтевима грађана у зависности од тога колико су спремни да плате, поготово ако орган јавне власти по „јефтинијој“ тарифи ради неорганизовано и спорије него што је законски минимум ажурности, кршење је права грађана“, став је републичког Заштитника грађана.

Због тога је републички Заштитник грађана од Службе за катастар непокретности у Новом Саду затражио да одмах прекине са праксом прекоредног поступања по двоструко плаћеним захтевима, све док не достигне пуну ажурност у раду и омогући сваком грађанину да у разумном и законском року оствари своја права.

Од Службе за катастар у Новом Саду затражено је и да свој рад организује боље, тако да грађани непотребно не чекају пред низом шалтера за посао који се може обавити на једном месту.

Омбудсман  је контролу вршио по притужби грађана и на основу информације од покрајинског омбудсмана.

У наредном периоду Заштитник грађана контролисаће и друге Службе за катастар непокретности и после тога оценити да ли је потребно да од Владе Републике Србије затражи да преиспита основаност и целисходност члана 8а Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода („Сл. гласник РС“, бр. 45/02 и 15/10). Тај пропис предвиђа да се захтев за приоритетно решавање прекоредно узима у рад, за шта се плаћа 100% увећана тарифа.

Утврђење овог пропуста и препоруке за његово отклањање доступни су на интернет страници Заштитника грађана (http://www.zastitnik.rs), у делу „мишљења, препоруке и ставови“.panel flajer