a

Заштитник грађана честита свим женама Србије Међународни дан жена. Сто година од првог јавног успостављања и обележавања Међународног дана жена, у Србији постоје разлози за задовољство, али и за наставак посебне бриге за заштиту и унапређивање индивидуалног и друштвеног положаја жена.

У протеклој деценији пуно је урађено на већој видљивости жена и проблема са којима се суочавају због родно засноване дискриминације. Све је више жена на истакнутим местима у институцијама, јавном и политичком животу земље. Имајући у виду заступљеност жена у броју становника и образовној структури, видљива је потреба да се тај тренд настави и убрза.

Многе жене у Србији, на личном плану, и даље немају пуну равноправност са мушкарцима. Раде на мање плаћеним местима у истој струци, брига о деци је примарно њихова дужност, а трагични исходи породичног насиља откривају прошлост дугогодишњег злостављања без могућности делотворне заштите.

Заштитник грађана уверен је да је образовање деце и упознавање најширег круга грађана са правим садржајем и значајем равноправности жена и мушкараца дугорочно најзначајнија активност за остваривање циљева родне равноправности, док су превенција и ефикасно кажњавање физичког насиља над женама, и сузбијање дискриминације на радном месту најзначајнији краткорочни циљеви.