a

Заштитник грађана изражава забринутост и негодовање због нетранспарентног начина на који се спроводи поступак експропријације ради ширења РТБ ''Колубара'' д.о.о. на територији Градске општине Лазаревац.

Заштитник грађана обавештен је да се експропријација због ширења „Колубаре“ ради тако што неки власници нелегалних објеката за рушење који се налазе на снимку из 2007. године добијају накнаде за вредност тих објеката, а остали не. Међутим, локални органи власти који доносе решења о рушењу не проверавају да ли се објекти налазе на снимку, нити га уопште поседују. Уместо тога, они доносе решења о рушењу оних објеката чије уклањање „Колубара“ затражи, док „Колубара“ једина поседује снимак и сама одлучује да ли ће за поједине власнике објеката покренути поступак накнаде кроз експропријацију, или не.

Група грађана из Месне заједнице Велики Црљани обавестила је Заштитника грађана да су власници неких недавно изграђених нелегалних објеката добили накнаду за вредност тих објеката, иако су их градили на месту за које су знали да је на траси ширења „Колубаре“, док другим грађанима није признавано право на накнаду вредности традиционалних сеоских помоћних објеката, за које се тврди да постоје десетинама година и никада није постојала пракса њиховог књижења.

Заштитник грађана јуче је по хитном поступку, без претходне најаве, упутио контролу у Лазаревачку администрацију да провери документацију за рушење које је било у току. Овлашћеним лицима Стручне службе омбудсмана тамо је речено да је документација од које зависи да ли ће власници добити накнаду или не доступна само „Колубари“, и да се објекти руше по захтеву „Колубарине инспекцијске службе“ и њеним плановима.

Председник градске општине Лазаревац данас је заштитнику грађана Саши Јанковићу потврдио да општински органи управе не поседују и не проверавају снимке терена пре него што по захтеву Колубаре донесу решење о рушењу, као и да Колубара сама одлучује о томе за кога ће поднети захтев за експропријацију.

Заштитник грађана је прошле године донео низ препорука о начину рушења нелегалних објеката у свим градовима и општинама, које обезбеђују транспарентност поступка, сузбијају корупцију и повећавају поверење у објективност органа власти. У овом случају те препоруке нису поштоване.

Према закључку Владе од 17. децембра 2009. године, Колубара може подносити захтеве за одузимање уз накнаду (експропријацију) објеката који су забележени на снимку терена из 15. јануара 2007. године, независно од тога да ли су укњижени или не, као и објеката који су изграђени касније, али уз одобрење за изградњу.

Заштитник грађана сматра да је такав начин спровођења експропријације недовољно транспарентан и објективан, и да грађане ставља у пасивну ситуацију, док једно предузеће, иако ради у општем интересу, суштински преузима ингеренције органа власти.

Због тога ће Лазаревачкој администрацији бити упућена појединачна препорука како да обезбеди већу транспарентност и објективност поступка рушења нелегалних објеката, односно експропријације, као и како да делотворније заштити интересе грађана Лазаревца и околине.

Заштитник грађана, иначе, није овлашћен да одложи или спречи извршење аката којима, услед незаконитог или неправилног рада органа јавне власти, грађанима може бити нанета значајна штета.