a

Министарство за људска и мањинска права, упркос почетној сарадњи, није спровело препоруке Заштитника грађана поводом утврђених недостатака у вези са изборима за националне савете  националних мањина, нити је омбудсмана, у законом одређеном року, обавестило о спровођењу препорука, односно разлозима због којих то није учињено.

Омбудсман Саша Јанковић истиче да такви случајеви данас представљају велики изузетак, а да је још неприхватљивије ако управо Мининистарство за људска и мањинска права крши законску обавезу сарадње са Заштитником грађана на унапређивању поштовања људских и мањинских слобода и права грађана.

Заштитник грађана је у децембру 2010. године, после спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Министарства, утврдио да су пропусти приликом првих избора за националне савете угрозили самосталност тих савета као представничких тела националних мањина и отворили пут кршењу права грађана на заштиту података о личности. Утврђене су и мањкавости у прописима из надлежности Министарства.

Заштитник грађана  7. децембра 2010. године је упутио препоруке Министарству за људска и мањинска права ради исправљања утврђених пропуста и унапређивања стања, а Министарство је имало законом одређен рок од два месеца да омбудсмана извести о спровођењу тих препорука. Упркос медијским изјавама из Министарства да су се препоруке омбудсмана поклопиле са њиховим запажањима и искуствима, Министарство није поступило у складу са законском обавезом и омбудсмана обавестило о спровођењу препорука или о разлозима непоступања, нити је запажено да је било која препорука спроведена.

Заштитник грађана је поступак контроле покренуо после информација о неправилностима које је добио од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту равноправности, Министарства унутрашњих послова, као и из јавних извора и притужби грађана.