a

b_300_0_16777215_00_images_stories_za_sajt.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је данас са шефом експертске мисије ЕУ Маурициом Салустром о остваривању права и слобода грађана пред правосудним oрганима.

Иако Заштитник грађана нема овлашћење да контролише рад судова и тужилаштава, грађани омбудсману указују на проблеме са којима се суочавају пред правосудним органима. Грађани најчешће протествују због дужине судских поступака, губљења предмета у судовима, недовољне транспарентности у њиховом раду, кашњењу у изради пресуда и других судских аката, неорганизованости судске администрације, тешкоћа у извршењу судских одлука, необавештавања о судбини поднетих кривичних пријава тужилаштвима, и исказују сумњу у корумпираност како у правосудним органима, тако и међу адвокатима.

Jанковић је истакао забринутост због дужине и разлога за одређивање притвора у појединим поступцима, изјава представника извршне власти у вези поступака који су у току или су тек иницирани, као и због случајева закашњења у извођењу особа задржаних од стране полиције пред истражног судију. Такође, заштитник грађана је указао да је велики број запослених у судској администрацији после извршене реорганизације у дужем периоду радио пуно радно време, а примао битно смањену плату, јер је формално био нераспоређен. Јанковић је истакао да његов увид у рад правосудних органа није свеобухватан, јер је, по природи ствари, упознат само са појавама које изазивају незадовољство грађана.

Шеф експертске мисије Маурицио Салустро исказао је посебно занимање за законске могућности и капацитет Стручне службе Заштитника грађана да у будућности више пажње посвети истраживању неправилности у раду судске администрације.