a

Заштитник грађана примио је представнике Синдиката лекара и фармацеута – Тима за примарну здравствену заштиту, који су га обавестили о бројним кршењима права пацијената у досадашњем допунском раду и затражили од републичког омбудсмана да се заложи за сужавање овог вида пружања медицинских услуга. Синдикални представници истакли су и да би најављене измене начина обрачуна плате лекара такође биле на штету права пацијената.

Заштитник грађана подсетио је да је контролом у једној великој здравственој установи већ утврдио кршења права пацијената у допунском раду, што не сматра изузетком, и обавестио саговорнике да је у току још један сличан поступак контроле у другој установи. Јанковић је истакао да несавесни медицински радници обилато користе страх пацијената да ће им лечење бити угрожено ако пријаве незаконитости. Због могућности да тренутна законска решења пружају превелики простор за злоупотребе, Заштитник грађана прикупља и разматра аргументацију да би утврдио да ли од Народне скупштине може затражити да промени закон који је усвојила.

Законом о здравственој заштити предвиђен је допунски рад и омогућено да се њиме, под одређеним условима, пружају и услуге које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем. Од републичког омбудсмана су и друга удружења већ захтевала да се заложи против појединих законских одредби о допунском раду, па и о допунском раду у целини. Заштитник грађана је вишемесечном контролом утврдио неправилности у допунском раду Института за онкологију Војводине. Институт га је обавестио да је престао са допунским радом, а Министарство здравља да је спровело све добијене препоруке како се неправилности не би наставиле или поновиле. Међутим, одговорност за начињене пропусте још нико није сносио, иако је то омбудсман захтевао.