a


b_300_0_16777215_00_images_stories_republika_srpska.jpegОмбудсман за децу Републике Српске, госпођа Нада Граховац са сарадницима, боравила је 23. децембра 2010. године у посети институцији Заштитника грађана и разговарала са заштитником грађана Сашом Јанковићем и заменицом заштитника грађанa за права детета, Тамаром Лукшић – Орландић. 
Размењена су мишљења о искуствима две институције у заштити права детета, примени међународних стандарда у циљу квалитетније заштите деце, као и о проблемима са којима се обе институције суочавају вршећи своју контролну улогу у спровођењу, често мањкавих и недоречених, прописа у области права детета. Омбудсман за децу Републике Српске посебно се интересовала за поступак избора деце у Панел младих саветника Заштитника грађана, којим је институција Заштитника грађана  потврдила своје опредељење о ефективној примени принципа партиципације деце у раду институције. Имајући у виду да у Републици Српској не постоји посебна дечја телефонска линија на коју се деца могу јављати када имају неки од проблема током свог одрастања и остваривања појединих права, уприличен је састанак са госпођом Жељком Бургунд, руководитељицом СОС дечије линије у Србији. Договорена је сарадња и стручна помоћ СОС дечије линије напорима институција у Републици Српској да  успоставе ову врсту психолошке подршке деци.