a

На конференцији Права жртава и ЕУ: изазови пружања помоћи жртвама“ коју је организовало Виктимолошко друштво Србије 11. новембра 2010. године учествовала је заменица заштитника грађана др Зорица Мршевић.

Она је изложила Пресуде Европског суда за људска права у случајевима породичног насиља које су током 2009 донете против Хрватске и Турске. Том приликом је нагласила да је насиље онолико јако и онолико некажњиво колико је слаба држава и неефикасне њене институције, уз напомену да су слични поступци и пресуде истог Суда против Србије врло могући с обзиром на сличност са домаћим случајевима породичног насиља.

Конференција је имала за циљ да окупи стручњаке/стручњакиње и истраживаче/истраживачице који се баве правима жртава и пружањем помоћи жртвама насиља и других видова криминалитета и тако омогући свеобухватну размену искустава и знања. Сагледано је и место законодавства Републике Србије у односу на право Европске уније, и указано на могуће правце даље хармонизације домаће легислативе са правом Европске уније о жртвама.