a

b_300_0_16777215_00_images_stories_presevo_odbornice.jpeg

Заменицa Заштитника грађана др Зорица Мршевић и представнице Стручне службе Заштитника грађана примале су 10. новембра 2010. године притужбе грађана на незаконит или неправилан рад органа управе на штету остваривања загарантованих права грађана у  локланој канцеларији Прешеву.

У оквиру посете Прешеву одржани су и састанци са представницима Центра за социјални рад, одборницама и запосленим стручним радницама у општинској управи у Прешеву.  Представници органа локалне самоуправе и цивилног сектора представили су проблеме са којима се суочавају у области родне равноправности, истичући у први план још увек неједнак положај жена у свим сферама друштвеног, политичког и породичног живота, а нарочито неједнак положај особа са инвалидитетом којих у Центру за социјални рад има регистрованих око две стотине.  Указано је на недовољну сензибилисаност представника локалне власти да се стварно успоставе тела за родну равноправност, тј. да им се омогући почетак рада.

Заменица заштитника грађана је, такође, посетила Дом за пензионере и друга лица у Сурдулици. Потврђено је претходно сазнање да старији грађани албанске националности због, како се истиче, језичких и религиозних баријера, као и физичке удаљености, уопште нису корисници најближе установе, већ да одлазе у сличне установе на Косову.

Одржан је и састанак са представницима удружења особа са инвалидитетом у Врању који су истакли резултате у самозапошљавању својих чланова уз сарадњу са локалном самоуправом.