a

b_300_0_16777215_00_images_stories_zatvori.jpeg

Превентивни механизам – тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, обавио је 3. и 4. новембра 2010. године редовне контролне посете Окружном затвору у Лесковцу и Казнено - поправном заводу у Ћуприји.

У саставу Тима Заштитника грађана, поред Милоша Јанковић, заменика Заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и запослених у Стручној служби Заштитника грађана налазио се и члан Савета Заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе доц. др Ђорђе Алемпијевић, специјалиста судске медицине - форензичар.

Током посета обављен је разговор са управницима Завода, обилазак Завода, разговор са начелницима служби у Заводима и интервјуи са притвореним, прекршајно - кажњеним и осуђеним лицима.

Mониторинг тим Заштитника грађана ће након обједињавања прикупљених информација сачинити извештај, који ће бити основ за доношење препоруке у циљу отклањања евентуалних неправилности.

Приликом посете, у Заводима су представљени информатор и постер Заштитника грађана за лица лишена слободе,  путем којих се могу информисати о надлежностима Заштитника грађана и могућностима заштите  њихових права подношењем притужбе.

Дводневну посету поменутим Заводима као и израду информатора и постера подржала је Мисија ОЕБС у Србији.