a

b_300_0_16777215_00_images_stories_img_5600.jpeg

На конференцији за штампу организованој у Геронтолошком центру у Суботици 4. новембра, заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић истакла је важност указивања на примере добре праксе као што је суботичка социјална институција за смештај старијих особа. Позитивни примери доприносе ширењу уверења да су побољшања у раду могућа. У суботичком Геронтолошком центру стандарди смештаја старијих особа су знатно виши од републичког просека: остварује се активно пројектно обезбеђивање додатних средстава и додатне радне снаге, одлична сарадња са локалном самоуправом а разграната је и понуда ванинституционалних услуга без измештања старијих из њиховог домаћинства.

Независне државне институције су те које треба да укажу на недостатке и пропусте у раду органа управе, али и да позитивним оценама и извештајем дају подстицај за даљи рад, рекао је др Ненад Иванишевић, дирек тор Геронтолошког центра у Суботици, за који је Заштитник грађана установио да је после београдског дома Бежанијска коса и центра у Кикинди, пример правилног и савесног рада и бриге за старије грађане. Један од његових главних предлога у правцу побољшања стандарда услуга је да се изменом постојећих прописа омогући право лицима која улазе у установу да задрже новчани додатак за помоћ и негу другог лица.

Марија Биачи, чланица Градског већа за социјалну и здравствену заштиту у Суботици је рекла да овај успех Геронтолошког центра није случајан, имајући у виду чињеницу,  да је 1971. године у том граду отворен први центар за туђу негу и помоћ у целој тадашњој Југославији, док је 1973. огодине отворен први геронтолошки клуб. Ова традиција града о бризи о својим старијим суграђанима и данас живи и несумњиво је један од елемената формуле успеха Геронтолошког центра у Суботици.