a

b_300_0_16777215_00_images_stories_milos_bujanovac.jpeg

Заменик Заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић и представници Стручне службе Заштитника грађана учествовали су данас у раду локалне канцеларије Заштитника грађана и примали притужбе грађана на незаконит или неправилан рад органа управе на штету остваривања загарантованих права грађана у Бујановцу.

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић је у оквиру посете Бујановцу  одржао састанке са начелницима општинске управе, Одељења за урбанизам, Филијале пореске управе и Службе за катастар.

Представници државних органа и органа локалне самоуправе представили су проблеме са којима се суочавају у обављању послова из њихове надлежности, нарочито из делокруга рада катастра непокретности, поступка по захтевима за легализацију и конверзију земљишта.  Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић је током састанка информисан о незадовољству грађана висином накнаде која је одређена у поступцима експропријације земљишта за изградњу ауто пута у оквиру Коридора 10.