a

b_300_0_16777215_00_images_stories_img_1720.jpeg

 Изазови у примени Закона о приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о личности и Закона о тајности података- докумената изузетно важних за подизање институционалног нивоа заштите људских права – били су тема дводневне конференције одржане у Новом Саду 21. и 22. oктобра 2010.

Отварајући  други дан рада конференције и дајући реч заштитнику грађана Саши Јанковићу, Милан Антонијевић, представник Комитета правника за људска права подсетио је на иницијативу цивилног сектора на основу које су Заштитник грађана и Повереник  за информације од јавног значаја покренули пред Уставним судом поступак за оцену уставности појединих чланова Закона о електронским комуникацијама.

Говорећи о изазовима очувања  тајности података за државне органе, заштитник грађана Саша Јанковић је најпре дао кратак преглед развоја приступа тајним информацијама у нашем друштву, оценивши изузетно значајним кораком доношење новог Закона о тајности података: Упркос кашњењу у његовом спровођењу, Закон пружа могућност  да се додатним напорима учини корак напред  у регулисању ове области па самим тим и  заштити људских права у Србији. Приступ Заштитника грађана и Повереника за информације тајним подацима који им је омогућен Законом, представљају одређену сигурност и гаранцију грађанима  у заштити њихових права у области тајности података, рекао је Саша Јанковић.

Jaнковић је, такође, истако добру сарадњу цивилног сектора и независних  државних органа при доношењу поменутих закона.

Конференцију о степену имплементације закона о приступу информацијама од јавног значаја, заштити података о личности и тајности података, организовао је Комитет правника за људска права уз подршку USAID и Института за одрживе заједнице добру сарадњу