a

На Међународној конференцији „Жене у сектору безбедности“, одржаној у Београду од 13. до 15. октобра у организацији Министарства одбране Републике Србије, заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић је представила регионалну сарадњу омбудсмана у остваривању родне равноправности.

Она је у оквиру четвртог панела: «Сарадња у сектору безбедности по питањима родне равноправности“, изложила основне закључке недавно одржане регионалне конференције омбудсмана, који се односе на облике и начине сарадње институција омбудамана. Том приликом је истакла да је потребна како прекогранична сарадња, тако и сарадња механизама за родну равноправност унутар земље, посебно зато што се постојеће уставне и законске могућности за сада још увек нису исцрпене.

Као неопходна се показала и сарадња институција омбудсмана и других независних, контролних механизама. Притом се разлике у статусу и мандатима за сада могу сматрати различитостима која обогаћује заједничку праксу а никако не као сметња функционисању или још мање као евентуални узрок сукоба надлежности или интереса.