a

b_300_0_16777215_00_images_stories_geront.centar2.jpegГеронтолошки центар у Суботици пример је правилног и савесног рада и бриге за старије грађане, оценила је заменица републичког Заштитника грађана др Зорица Мршевић после контроле једанаест геронтолошких центара у Републици.

Геронтолошки центар у Суботици остварује знатно виши стандард смештаја старијих особа од републичког просека, уз недискриминативни пријем свих категорија корисника, активно пројектно обезбеђивање додатних средстава и додатне радне снаге, одличну сарадњу са локалном самоуправом и разгранату понуду ванинституционалних услуга без измештања старијих из њиховог домаћинства.

Запослени и управа Центра показују да се правилним односом према послу – доследним спровођењем прописа о бризи за старе и добром oрганизацијом рада, могу остварити завидни резултати у истом систему у коме функционишу и друге  социјалне установе тог типа.

Проблем повећане потражње места у домовима за смештај старих не мора се решавати само повећањем стационарних капацитета државних институција социјалног старања, већ и јачањем ванинституционалне заштите старих путем кућне неге и помоћи у њиховим домаћинствима. Организација и рад Геронтолошког центра у Суботици пример је за обоје.

Уз подсећање да је Србија све више земља старих, Заштитник грађана истиче да брига о њиховом достојанству није неоправдано повлашћивање, већ законска и људска дужност.