a

Непотпуно спровођење и неусклађеност појединих закона са основним законима којима је уређен положај националних мањина основни су проблеми остваривања Уставом и законом признатих индивидуалних и колективних права националних мањина, закључено је на састанку Заштитника грађана са члановима Посланичке групе мањина Народне скупштине.

На састанку су разматрани проблеми у вези са службеном употребом језика националних мањина у јединицама локалне самоуправе, државним органима, судовима, као и проблеми с којима се грађани суочавају како приликом уписа у матичне књиге, тако и када захтевају поједине изводе из њих. Различита пракса локалних самоуправа у вези с остваривањем права на службену употребу језика и писма доводи грађане у неравноправан положај у истом правном систему.

Учесници састанка су се сагласили да је сарадња Заштитника грађана и чланова Посланичке групе мањина изузетно успешна, а договорили су се и о будућим редовним састанцима.

Састанку су испред Посланичке групе мањина присуствовали председник посланичке групе г. Балинт Пастор, као и чланови ове посланичке групе г. Риза Халими, г. Есад Џуџевић, госпођа Елвира Ковач, г. Ласло Варга и г. Арпад Фремонд.

Са друге стране, у састанку су учествовали заштитник грађана Саша Јанковић, заменик заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић и сарадници.