a

Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао je са Nils Ragnar Kamsvåg, амбасадором Краљевине Норвешке у Београду.

Разговор се односио на досадашњу сарадњу Заштитника грађана и aмбасаде Краљевине Норвешке, положај и улогу коју институција Заштитника грађана има у Србији и изазове са којима се сусреће у обављању функције независног контролног тела јавне администрације.

Заштитник грађана Саша Јанковић је упознао норвешког амбасадора са методима рада које Заштитник грађана свакодневно примењује у домену заштите и унапређења права грађана, кроз рад по притужбама, законодавне иницијативе и промоцију људских права.