a

b_300_0_16777215_00_images_stories_tamara_nova.jpegЗаменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на 14. годишњој конференцији Европске мреже омбудсмана за децу (European Network of Ombudspersons for Children – ENOC), која је одржана од 7. до 9. октобра 2010. године у Стразбуру, Француска. Овогодишња тема конференције „Децу треба слушати и укључити у промоцију и имплементацију њихових права“ („Listening to children and involving them in the promotion and implementation od their rights“) потврдила је опредељеност независних институција у чијем је мандату заштита и промоција права детета да се у својим активностима руководе мишљењем и потребама деце, а своје деловање ускладе са њиховим ставовима.

Заменица Заштитника грађана представила је рад институције омбудсмана Републике Србије у области права детета, за период 2009. и 2010. године, са посебним акцентом на активностима институције које се односе на партиципацију деце и промоцију права детета. Заменица Заштитника грађана и виша саветница у Одељењу за права детета, Снежана Нешић учествовале су у две радне групе: Радној групи посвећеној заштити детета од насиља и Радној групи посвећеној питању образовања детета. Ставови и предлози  радних група били су предмет дискусије са  младим саветницима – децом, на заједничкој седници.