a

КУРИР, 10. јун 2010.


УХОЂЕЊЕ САМО УЗ АМИН СУДА

ИНТЕРВЈУ

Саша Јанковић, заштитник грађана

БИА, ВБА и полиција могу пратити електронску комуникацију грађана једино уз прибављање дозволе од надлежног суда

Гордана РаковиЋ


БЕОГРАД - Заштитник грађана Саша Јанковић у интервјуу за Курир објашњава због чега су поједина решења у Предлогу закона о електронским комуникацијама потенцијално штетна.

- Прво се тиче овлашћења унутрашњих служби безбедности, БИА и ВБА, као и полиције, да податке о електронској комуникацији грађана добијају само на основу одлука руководилаца тих истих служби и полиције, дакле, без одлуке суда.

Наш Устав, међутим, по том питању поставља највише стандарде заштите људских права и каже да се у приватност комуникација може задирати само на основу одлуке суда. Због тога се никакво другачије решење не би смело наћи у било ком закону.

- Који је други амандман?

- Други амандман се тиче овлашћења повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Он осигурава да тај орган несметано обавља своје надлежности.

- Има ли назнака да ће ваши предлози бити усвојени?

- Поднео сам надлежном скупштинском одбору иницијативу за подношење амандмана јер је то била једина могућност по пословнику. Закон је муњевитом брзином прошао кроз први део скупштинске процедуре, пре него што је ико ван Владе и Скупштине сазнао да је она почела. Верујем да ће Одбор за саобраћај и везе прихватити иницијативу, те да ће амандмани бити прихваћени.

- Колико је право БИА да прати ко с ким разговара или размењује мејлове задирање у приватност?

- Знати када, с ким, чиме, одакле и колико дуго неко комуницира задире у приватност те особе. Некада је потребно да то учине надлежни државни органи да би се спречила или процесуирала кривична дела или заштитила национална безбедност. Наш Устав каже - увек по одлуци суда.

- Шта можете да учините да то спречите?

- Да Скупштини аргументовано укажем на то и предложим измене закона у делу у коме сматрам да није сагласан са уставним гаранцијама заштите људских права.

- Изјавили сте да су грађани највише оштећени неправилним радом државне администрације.

- Рекао сам да до кршења права грађана најчешће долази због неправилног рада органа јавне власти, што је много шири појам од државне администрације. Ту спада и покрајинска, локална администрација, па и администрација у предузећима која имају јавна овлашћења. Поменуо сам то због непоштовања принципа добре управе - неажурности, неефикасности, нецелисходности, неусклађених процедура и механички примењених прописа, нетранспарентности, неотклањања сопствених грешака, недостатка одговорности за учињено и неучињено, непостојања свести о природи управе као сервиса грађана.

- Како сарађујете с Владом РС?

- Декларативно, сарадња је одлична. Стварно - много тога би могло бити боље и брже, у интересу потпунијег и бржег остваривања права грађана.

Антрфиле : Свако има своју муку

- Има ли драстичних примера непоштовања ваших препорука?

- Сваком грађанину је његова мука највећа и његова неспроведена препорука је за њега драстичан проблем, без обзира на то што се велика већина других спроведе. А неспроведених препорука, нажалост, има.

Коначно радимо нормално

- Какви су сада ваши услови за рад и да ли се нешто променило од обијања просторија?

- Данас, после три године рада, услови за рад су добри. Уселили смо се у нови простор, достојан грађана који нам се обраћају.

- Да ли је ВСС одговорио на ваше захтеве?

- Јесте. Садржински коректно, али на начин који није правилан, нити примерен поступку који се води.