a

аутор Радмила Марковић

Београд - Републички геодетски завод и Служба за катастар непокретности Савски венац нису у потпуности сарађивали са заштитником грађана током контроле, а на основу које је и утврђено да су поменуте државне институције незаконито избрисале из евиденције катастра два објекта фирме „Транспорт Перони д.о.о" у Херцеговачкој улици још пре него што их је „Миленијум Тим" порушио.

Наиме, према речима заменице заштитника грађана Владане Јовић, која је и водила поступак контроле, они су се одазвали састанку и доставили информације и изјашњења заштитнику грађана, али њихови искази нису садржали одговоре на сва питања заштитника грађана, нити су доставили сву тражену документацију.

- То је изискивало поновна обраћања заштитника грађана у тежњи да се чињенице везане за конкретан случај потпуно и благовремено утврде и прикупи сва релевантна документација. На пример, Служба за катастар непокретности Савски венац је пропустила да нам достави релевантне информације од значаја за поступак контроле, као што су стање у листу непокретности непосредно пре извршеног увиђаја на терену, а копију решења о упису јавне својине и брисању објеката притужиоца из евиденције катастра непокретности доставила је заштитнику грађана тек 7. априла, наводи за Данас Владана Јовић.

У извештају Заштитника грађана између осталог стоји да је Служба за катастар непокретности Савски венац Републичког геодетског завода грубо повредила право притужиоца, као власника на мирно уживање имовине, будући да о увиђају које је извршило службено лице Катастра није обавестило фирму „Транспорт Перони д.о.о". Упитана да ли утврђивањем свих незаконитих радњи Службе за катастар непокретности постоје и елементи кривичне одговорности, саговорница Данаса истиче да Заштитник грађана није надлежан да то утврђује. Како је навела, то што Заштитник грађана утврди да поступање органа није било правилно или сагласно закону, не подразумева априори елементе неког инкриминисаног дела.

- Такве поступке воде други надлежни органи по посебним процесним законима. Имајући у виду да се препоруке Заштитник грађана увек објављују и да су доступне, како најширој јавности тако и свим државним органима, то ако надлежни орган процени да у неком поступању органа коме је Заштитник грађана утврдио неправилно или незаконито поступање постоје елементи инкриминисаног поступања, може и дужан је да поступа - рекла је Јовић.

Заштитник грађана је већ препоручио Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Савски венац да притужиоцу достави решење о упису јавне својине, као и да, без одлагања, утврди одговорност службених лица за учињене пропусте у поступку брисања објеката притужиоца из евиденција катастра непокретности, као и да у року од 60 дана о томе обавесте Заштитника грађана.
Јовић очекује да ће препоруке бити испоштоване и да неће имати судбину претходних препорука у вези са рушењем објеката у Савамали од пре годину дана.

- Увек очекујемо да органи јавне власти отклоне недостатке у свом раду и тиме унапреде свој рад и омогуће грађанима да ефикасно остваре своја права и на закону засноване интересе, јер то од њих тражи и очекује Устав и закон. Та очекивања су у више од 75 одсто случајева испуњена. О непоступању по препоруци, Заштитник грађана обавештава јавност и Народну скупштину у редовном годишњем извештају. Надамо се да ова препорука неће имати судбину претходне препоруке која се односи на случај Савамала, већ да ће се РГЗ и СКН руководити искључиво стручношћу, професионалношћу и интересима грађана, поручила је заменица Заштитника грађана.

Након објављивања извештаја Заштитника грађана Републички геодетски завод огласио се саопштењем, у коме је навео да поступају по Уставу и законима, као и да ће „настојати да спрече да овај предмет добије политичку конотацију кроз непотпуне и нетачне информације пласиране јавности, које стварају утисак правне несигурности и неповерења у органе јавне власти. Поштујући институцију Заштитника грађана и овлашћења која су јој дата, Републички геодетски завод ће и у предметној ситуацији, предузети мере у складу са законом, поручили су из РГЗ.