a

Под насловом «Највише туже министре» Вечерње новости у данашњем броју износе податке из извештаја  о раду независних институција у прошлој години, који су, по законској обавези, предати Скупштини Србије.  

Осврћући се на Редован годишњи извештај Заштитника грађана ya 2008.годину, лист пише да је омбудсман у прошлој години примио 1.030 формалних притужби грађана а највише на рад министарстава. «Према подацима из детаљног извештаја Заштитника, грађани су се највише жалили на министарства (220 протужби), органе локалне самоуправе (132) и управе и инспекције (87)", каже Заштитник грађана Саша Јанковић. «Омбудсман је лане могао да потроши више од 92 милиона, али је у каси остала скоро половина од те суме» пишу Вечерње новости.