a

Заштитник грађана доставио је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката