a

Заштитник грађана доставио је Министарству просвете, науке и технолошког развоја Мишљење на текст Нацрта закона о уџбеницима.