a

Заштитник грађана доставио је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Мишљење на текст Нацрта закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.