a

Министарство здравља и Републички фонд за здравствено осигурање унапредили би положај и степен остваривања права транс особа и допринели умањивању њихове стигматизације изменама назива Републичке стручне комисије за лечење трансродних поремећаја Министарства здравља и Комисије за лечење трансродних поремећаја у „Републичка стручна комисија за трансродна стања“ и „Комисија за трансродна стања“, мишљење је Заштитникa грађана