a

Заштитник грађана доставио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на текст Нацрта закона о јединственом матичном броју грађана