a

Заштитник грађана доставио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на текст Нацрта закона о странцима. Заштитник грађана је на нацрт закона дао мишљење и са становишта обављања послова Националног механизма за превенцију тортуре.