a

Заштитник грађана је доставио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Мишљење на текст Предлога стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024.године са Акционим планом за имплементацију Стратегије за период од 2017. до 2020.године.

Заштитник грађана доставио је Министарству, у оквиру јавне расправе поводом Предлога стратегије, Мишљење и у новембру 2016.године.