a

Министарство унутрашњих послова допринело би лакшем остваривању права на путну исправу држављанима Републике Србије, који немају пријављено пребивалиште на њеној територији, уколико би иницирало измену прописа како би тим лицима омогућило да захтев за издавање пасоша подносе и у организационој јединици Министарства унутрашњих послова према месту у којем привремено бораве на територији Републике Србије.

Такође, Министарство спољних послова олакшало би остваривање права на путну исправу држављанима Републике Србије који живе у иностранству када би, у сарадњи са МУП-ом предузело мере и активности у циљу опремања свих дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије одговарајућим техничким средствима за узимање биометријских података, наводи се, између осталог, у Мишљењу Заштитника грађана.