a

Пацијенти оболели од хепатитиса Ц, којима није омогућена иновативна терапија, доводени су у неповољнији положај од оних који су таквој терапији подвргнути. Заштитник грађана је мишљења да би Фонд, као надлежни орган за стављање лека на Листу лекова, требало у што скоријем периоду да изврши измене и допуне листе лекова тако што ће уврстити и лекове за хепатитис Ц из друге фармакотерапијске групе. Овим поступком и пацијенти оболели од вирусног хепатитиса Ц имали би једнаке могућности у лечења.

Будући да се лекови стављају и скидају са Листе лекова, између осталог и на основу предлога министарства надлежног за послове здравља, Заштитник грађана је мишљења да би Министарство здравља требало активније да учествује у овом поступку, посебно имајући у виду чињеницу да истовремено врши и контролну функцију над радом Фонда. Не треба занемарити чињеницу, такође, да је Министарство најавом нове терапије за оболеле од Хепатитиса Ц створило оправдана очекивања код пацијената, али и код шире јавности, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.