a

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина нису отклоњене све до сада уочене препреке које су доводиле до немогућности доследне и ефикасне примене, односно до проблема у остваривању права прописаних Законом, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Министарству државне управе и локалне самоуправе. У Мишљењу се наводи да је у интересу даљег унапређивања права припадника националних мањина у Србији усвајање дефиниције националне мањине на начин који ће уважити стварне потребе грађана који се тако осећају и изражавају.