a

У текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, у делу који уређује успостављање локалног омбудсмана, потребно је унети и одредбе којима ће се прописати начин избора, мандат, престанак функције, као и услови за разрешење локалних омбудсмана, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана