a

Заштита људских права особа са менталним сметњама и њихово социјално укључивање би требало да буду обезбеђени заједничким и повезаним мерама и активностима система здравствене и социјалне заштите, каже се у Мишљењу о Нацрту закона о правима особа са менталним сметњама које је упућено Министарству здравља